"Wila" table lamp

Verner Panton "pantop" table lamp

Christian Dell
model 6556 T table lamp

Poul Henningsen Ph5 table lamp

Christian Dell desk lamp

1950s table lamp

Kaiser Leuchten desk lamp

1950s industrial lamp